���. ��������, 2 (��. �. "������ �����������")
 
 
����������
"������"
 ������
����
  ����������
  ���������
  ������
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ���� ����������: �. ���, ���. ������ ������������, 57/3, �������� ���������, �.22 ���./����: (044) 287-37-43, 237-85-43 E-mail: voloshina@znannya.org.ua �������� �����.